No heu entrat (Entrada)
Programa de la gestió de història clínica.

La finalitat d'aquest curs és donar una petita presentació del SAVAC als professionals de nova incorporació i per a refrescar conceptes a tot aquell que ho necessitin. El curs està dirigit a professionals d'Infermeria que treballen a Quiròfan de forma contínua o temporal, però està obert a qualsevol infermer/a interessat en el tema. 

Per accedir al curs us heu d'autoinscriure. Clau d'inscripció: Infermeria quir

La finalitat d'aquest curs és donar una petita presentació del SAVAC als professionals de nova incorporació i per a refrescar conceptes a tot aquell que ho necessiti. El curs està dirigit a Metges/esses de forma contínua o temporal, però està obert a qualsevol professional interessat en el tema. 

Per accedir al curs us heu d'autoinscriure. Clau d'inscripció: Metges

Professors: Roger Piñol/Montserrat Pérez

La finalitat d'aquest curs és donar una petita presentació del SAVAC als professionals de nova incorporació i per a refrescar conceptes a tot aquell que ho necessitin. El curs està dirigit a professionals d'Infermeria que treballen a Urgències de forma contínua o temporal, però està obert a qualsevol infermer/a interessat en el tema. 

Per accedir al curs us heu d'autoinscriure. Clau d'inscripció: Infermeria urg

La finalitat d'aquest curs és donar una petita presentació del SAVAC als professionals de nova incorporació i per a refrescar conceptes a tot aquell que ho necessitin. El curs està dirigit a professionals d'Infermeria Hospitalització que treballen en les unitats d'hospitalització mèdiques i quirúrgiques de forma contínua o temporal, però està obert a qualsevol infermer/a interessat en el tema. 

Per accedir al curs us heu d'autoinscriure. Clau d'inscripció: Infermeria hosp

La finalitat d'aquest curs és donar una petita presentació del SAVAC als professionals de nova incorporació i per a refrescar conceptes a tot aquell que ho necessiti. El curs està dirigit a Metges/esses del departament d'Anestèsia i Reanimació de forma contínua o temporal, però està obert a qualsevol professional interessat en el tema. 

Per accedir al curs us heu d'autoinscriure. Clau d'inscripció: Anestesistes

Professors: Roger Piñol/Montserrat Pérez

La finalitat d'aquest curs és donar una petita presentació del SAVAC als professionals de nova incorporació i per a refrescar conceptes a tot aquell que ho necessiti. El curs està dirigit a Metges/esses del departament de Ginecologia i Obstetrícia de forma contínua o temporal, però està obert a qualsevol professional interessat en el tema. 

Per accedir al curs us heu d'autoinscriure. Clau d'inscripció: Obstetrícia 

Professors: Roger Piñol/Montserrat Pérez

La finalitat d'aquest curs és donar una petita presentació del SAVAC als professionals de nova incorporació i per a refrescar conceptes a tot aquell que ho necessitin. El curs està dirigit a LLevadores i Infermeres que treballen en el Bloc Obstètric o a la Unitat de Toco-Ginecologia de forma contínua o temporal, però està obert a qualsevol infermer/a interessat en el tema. 

Per accedir al curs us heu d'autoinscriure. Clau d'inscripció: Llevadora 

Professors: Roger Piñol/Montserrat Pérez

Aquest curs està orientat a informar de la revisió i novetats dels Registres Infermers que afecten a infermeria de les Unitats d'Hospitalització. El curs està dirigit a DUI/Graduats que treballen a les unitats d'hospitalització de forma contínua o temporal, però està obert a qualsevol infermer/a interessat en el tema. És un curs de revisió de conceptes que afecten als registres infermers amb el programa de gestió de la Història Clínica (SAVAC): conceptes bàsics, l'ingrés, els índexs o escales, el cateterisme cardíac, la PAAF pulmonar i hepàtica i l'Informe de Cures Infermeres a l'alta

Per accedir al curs us heu d'autoinscriure. Clau d'inscripció: infermeria

Professors: Roger Piñol/Míriam Figueras/Montserrat Pérez